Tietosuoja

Henkilörekisteri
Rekisterinpitäjä: Ammattijärjestäjä Tanja Jussila tuuti.jussila(ät)gmail.com
Rekisterin käyttötarkoitus on tilatun ja tuotetun palvelun todentaminen ja laskutuksen ajanmukaisuuden hallinta.
Rekisterin käsittelyperuste on asiakkuus. Henkilötietoja kerätään ainoastaan palvelua tilaavilta asiakkaalta. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus henkilötietojen rekisteröimiseen toimeksiannon tekemisen yhteydessä.
Kerättävät tiedot ovat: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, s-posti, tilattujen palveluiden määrä, tyyppi (tavaran- / ajanhallinta) ja hinta sekä palvelun toimituspäivämäärät.
Henkilötietoja luovutetaan vastaanottajalle UKKO.fi -laskutuspalvelulle laskutusta varten. Luovutettavat tiedot ovat: asiakkaan nimi, osoite, s-posti, tilattujen palveluiden määrä, tyyppi ja hinta sekä palvelun toimituspäivämäärät. Henkilötietoja ei luovuteta tämän lisäksi muille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikaista ja poistaa tietonsa. Tiedot poistetaan automaattisesti kahden vuoden kuluttua viimeisestä palvelutapahtumasta tai yhteydenotosta. Asiakastietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Advertisement